Проект "Вчимося жити разом"

       Відповідно до наказу Mіністерства освіти і науки від 11.01.2016 № 5 "Про затвердження плану заходів з реалізацїі спільного проекту "Вчимося жити разом", що реалізується з Громадською організацією "Дитячий фонд "Здоров'я через ocвіту" у партнерстві з Європейським Союзом і Представництвом дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), у рамках ініціативи Європейського Союзу "Діти миру" у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській областях у 2016 року впроважений проект "Вчимося жити разом" (компонента "Освіта на засадах життєвих навичок).

1/3

СЦЕНАРІЇ

СВЯТО "8 БЕРЕЗНЯ"

СВЯТО "БУКВАРЯ"

1/3

БУКЛЕТ

СВІДОЦТВО

ПРО

ЗАКІНЧЕННЯ

1КЛАСУ

Оновлені програми для початкової школи

         Розвантаження програми, більшою мірою, відбулося за рахунок суттєвих змін у Державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. В оновленій програмі реалізується принцип «ножиць»: при потребі, учитель той чи інший зміст може подати глибше, а перевіряти - лише обов’язковий мінімум і то не на рівні знання правил, формулювань, а здебільшого на рівні їх застосування при виконанні практично – зорієнтованих вправ, завдань тощо, дібраних учителем у відповідності до вікових особливостей учнів, їх життєвого досвіду та уподобань. Отже, в оновленій програмі відбулося зміщення акцентів зі знаннєвих результатів на діяльнісні. У такий спосіб враховано й пропозиції дописувачів щодо необхідності реалізації диференційованого підходу до учнів з різними навчальними можливостями. Так, у програмах 1 – 2-го класів знято вимоги щодо знання напам’ять таблиць додавання та віднімання в межах 10 та в межах 20, таблиць множення та ділення. Щодо порівняння чисел, виконання арифметичних дій, розв’язування простих рівнянь знято вимогу застосування учнем способів міркування, запропонованих учителем (учень зможе виконувати відповідні завдання зручним для себе способом). При вивченні величин зроблено акцент на використання знань про вивчені величини при розв'язуванні практично - зорієнтованих задач, а не на механічне запам’ятовування правил, тверджень тощо.

Як розвантажать програми початкової школи

           Часом навчання в початковій школі стає стресом не тільки для дітей, але й для їхніх батьків. Навчальні програми надто складні, не відповідають віковим особливостям дітей, підручники заплутані, правила важкі, а деякі теми безпідставно дублюються у різних класах.      Приміром, батьки жаліються, що табличку множення дитині задають вчити на літніх канікулах після першого класу, а 10 проектів з природознавства – зовсім непосильно для учня молодших класів. І таких прикладів – вдосталь.

Відтак, Міністерство освіти і науки та освітня платформа EducationalEra створили спільний проект, спрямований на розвантаження та осучаснення чинних навчальних програм.

     Метою проекту є підготовка Концепції нової української школи, що передбачатиме зміну програм, підручників, стандартів та підходів вчителів. Концепція впроваджуватиметься з 2018-го року.

Загальні рекомендації щодо формування робочого навчального плану

        Робочі навчальні плани містять: титульний лист, пояснювальну записку, таблиці розподілу навчального часу між навчальними предметами та додаток з визначенням програм та реквізитів грифів.Пояснювальна записка підписується директором і скріплюється печаткою навчального закладу. Вимоги до написання пояснювальної розміщено на сайті управління освіти в розділі «Готуємо навчальні плани».

Роз'яснення з організації навчально-виховного процесу

у початковій школі

     Міністерство освіти і науки України надає роз”яснення щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів у зв”язку зі змінами відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016    № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та від  19.08.2016  № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013     № 1222». 

© Величко І.М. 2017р.

  • Белая иконка facebook
  • Иконка Twitter с прозрачным фоном
  • White Google+ Icon
  • White YouTube Icon

Опис досвіду роботи

     Нові завдання шкільної освіти в Україні, що спрямовані на гуманізацію та демократизацію всього навчального процесу в школі, визначають нові пріоритети навчання і виховання, потребують формування ініціативної особистості, здатної до раціональної творчої праці. Ми живемо у третьому тисячолітті, у час комп'ютеризації та інтенсивного розвитку всіх галузей науки та виробництва, і глибоко усвідомлюємо незворотність демократичних змін, що відбуваються у суспільстві і освіті зокрема. Тому ми не повинні забувати про те, що сучасні діти не такі, якими були ми, отже, вони потребують від сучасного навчання чогось нового. Те, що було гарним учора, не є актуальним сьогодні.

Математика 2 клас
Урок-подорож  з Умкою

    Тема: Розв'язування  прикладів і задач на додавання і віднімання круглих десятків . Задачі на знаходження третього доданка.

   Мета: Вправляти учнів  у розв'язуванні прикладів і задач на додавання круглих десятків; формувати уміння розв'язувати задачі на знаходження третього доданка; розвивати навички усного рахунку; розширювати знання учнів про життя тварин і людей на Північному полюсі; розвивати пізнавальний інтерес до навчання, виховувати любов до тварин, до ближнього.